Despre fundaţia generatorului de curent

Pentru instalarea corectă a generatorului de curent în locul în care acesta va funcţiona, este necesar să se ia în considerare ca fundaţia să fie suficient de puternică pentru a susţine greutatea generatorului.

Cea mai răspândită metodă de instalare a generatorului este fixarea sa pe fundaţie sau suport. Este foarte important să aveţi o suprafaţă perfect nivelată. Fixarea ar trebui să aibă caracteristici adecvate pentru a asigura o funcţionare normală a generatorului şi să asigure că acesta şi fundaţia din beton nu se vor mişcă niciodată.

Fundaţia pe care va fi montat generatorul este foarte importantă pentru că trebuie:

  • Să sprijine greutatea statică a generatorului şi să reziste oricărui tip de vibraţii.
  • Să fie suficient de rigidă pentru a evita orice distorsiuni care pot afecta poziţia generatorului.
  • Să absoarbă vibraţiile cauzate de piesele rotative ale generatorului.
  • Solul în locul în care va fi montat generatorul trebuie să suporte greutatea acestuia plus greutatea fundaţiei de beton pe care va fi montat. Dacă aveţi îndoieli legate de caracteristicile solului, contactaţi un inginer specializat pentru a elabora un proiect adecvat al fundaţiei din beton.

Unele generatoare nu necesită buloane de prindere întrucât sunt prevăzute cu tampoane de cauciuc drept suport. , ,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu